ဓမၼေမာ္ကြန္းတိုက္အေၾကာင္း

ဓမၼေမာ္ကြန္းတိုက္ Website ကို ၀ါသနာတူ ဓမၼမိတ္ေဆြလူငယ္မ်ား စုစည္း၍ ဓမၼစာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျဖဆိုသည့္ စာေမးပြဲမ်ား) အတြက္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တရားဓမၼစာအုပ္မ်ား၊ အသံဖိုင္မ်ားႏွင့္ Video မ်ားကို Upload ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းယူၿပီးမွ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ www.kbrl.gov.mm တြင္ Upload ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပါဠိေတာ္စာအုပ္မ်ားကို အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အစိတ္အပိုင္း (၁၅)ပိုင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမွုရွိေအာင္လည္း စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း ၀န္ခံေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Admin Team