ဆ၀ါရသခ်ၤာပါဠိေတာ္အတြက္ဇယား

ဆ၀ါသခ်ၤာပါဠိေတာ္ အတြက္ ဇယားေလးပါ။ Soft copy ေပးပို႔ေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ခင္ဗ်ာ။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား