စိတၱယမကပါဠိေတာ္အသံဖုိင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ စိတၱယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၁) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အသံပို႔ခ်ခ်က္မ်ား