၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဓမၼာစရိယ ေအာင္စာရင္း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဓမၼာစရိယ က်မ္းရင္း (၃)က်မ္းေအာင္၊ (၂) က်မ္းေအာင္၊ (၁) က်မ္း ေအာင္၊ ဂုဏ္ထူးက်မ္းေအာင္ ႏွင့္ အထူးေအာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

#credit ဦးစႏၵာသီရိ FB Page  မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။