အႏုသယ ယမကပါဠိေတာ္အသံဖုိင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ အႏုသယ ယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၁၁) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အသံပို႔ခ်ခ်က္မ်ား
Download: Audio icon 1.mp3
Download: Audio icon 2.mp3
Download: Audio icon 3.mp3
Download: Audio icon 4.mp3
Download: Audio icon 5.mp3
Download: Audio icon 6.mp3
Download: Audio icon 7.mp3
Download: Audio icon 8.mp3
Download: Audio icon 9.mp3
Download: Audio icon 10.mp3
Download: Audio icon 11.mp3