ဓာတုကထာဇယားစာအုပ္

အဘိဓမၼာျပန႔္ပြားေရးအသင္းႀကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂုံစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကတဲ့အခါ ဇယားနဲ႔ က်က္မွတ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဓာတုကထာက်မ္း ပါဠိစာမ်က္ႏွာတစ္ရာကို ဓာတုကထာ(၁)၊ ဓာတုကထာ(၂)ဆိုၿပီး (၂)က်မ္းအျဖစ္ ေျဖဆိုရတာျဖစ္ပါတယ္၊ အာဂုံက်က္မွတ္တဲ့သူေတြ လြယ္ကူေစဖို႔ ဆရာမေလးေဒၚျမသက္ႏု စာစီျပဳစုထားတဲ့ ဇယားစာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လြယ္ကူအဆင္ေျပၾကပါေစ။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား