ဣျႏၵိယ,ယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန႔္ပြားေရးအသင္းႀကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂုံစာေမးပြဲအတြက္ ဣျႏၵိယ,ယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၁၂) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အသံပို႔ခ်ခ်က္မ်ား
Download: Audio icon 1.mp3
Download: Audio icon 2.mp3
Download: Audio icon 3.mp3