မာတိကာေလ့လာသူမ်ားအတြက္

ဆရာမႀကီးေဒၚ၀င္းျမင့္သိန္း (မဟာအာဘိဓမၼိက ၀ိသိ႒ ဥကၠ႒ ကလ်ာဏဉာဏဓဇ) ျပဳစုထားတဲ့ မာတိကာ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို Scan ဖတ္ေပးထားတာပါ၊ စာအုပ္လွဴဒါန္းၿပီး အင္တာနက္ေပၚ တင္ခြင့္ျပဳတဲ့ ဆရာမႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

 

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား