ဓာတုကထာ(၂) ပထမပလႅင္ + ဒုတိယပလႅင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဓာတုကထာ(၂) ပထမပလႅင္ + ဒုတိယပလႅင္္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဓမၼမိတ္ေဆြ ကိုေအာင္သက္ႏိုင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါသည္။  သတၱမနယ မွ စုဒၵသမနယ အဆံုးထိ။

 

အသံပို႔ခ်ခ်က္မ်ား