က်မ္းရင္း

ဆရာမကြီးဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ပို့ချသည့် သစ္စယမကကျမ်း

သစ္စယမကကျမ်းသင်ခန်းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=is9FhfgCKAg
နိဒါန်းပိုင်း+ပဏ္ဏတ္တိဝါရ...ဥဒ္ဒေသ
နိဒ္ဒေသ..ပဒသောဓနဝါရ (စတင်ရှင်း)
(ပဒသောဓနဝါရ၊ဒုက္ခသစ္စာအတွက်ပစ္စနိက် အနုလောမတဖက်ရ စာရေးရာမှာ"ကာယိကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံ" နောက် မှ"ဌပေတွာအဝသေသံ"ကျန်ခဲ့သည်ကိုထည့်မှတ်ပေးပါရန်)

ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်သည့္ ပဉႇာဝါရ သခ်ၤာ(၁+၂)

ပဉႇာဝါရ သခ်ၤာ(၁+၂)..အပိုင္း ၁၇ ပိုင္း

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼအသင္းရဲ႕ဓမၼစာေပမ်ားဓမၼဒါနပို႔ခ်မႈမ်ား(က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈဓမၼဒါန)

ပဉႇာဝါရသခ်ၤာ(၁+၂) က်မ္းအတြက္  သင္ခန္းစာမ်ား..................
 ဆရာမႀကီး Dr.ေဒၚဝင္းျမင့္သိန္း (မဟာအာဘိဓမၼိကဝိသိဌ ဥကၠဌကလ်ာဏဉာဏဓဇ) ၏ Video အပိုင္း (၁၇)ခုကို Youtube မွတိုက္႐ိုက္ၾကည့္ရႈပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

အပိုင္း...၁
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ISOT3dE3E    

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ" သင္ခန္းစာ

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼအသင္းရဲ႕ ဓမၼစာေပဓမၼဒါနျပဳမႈအစီအစဥ္အရ ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "#ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ'' သင္ခန္းစာ (၁၈)ခု Youtube Link  မ်ား  ....

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=yL-PVL4iqaM
(မ်ိဳးပစၥည္းမ်ားနိဒါန္းမိတ္ဆက္+သဟငယ္မွေဟတု)
6.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၂)
https://www.youtube.com/watch?v=--8Gj6lCgNo
(သဟငယ္မွေဟတုက်န္တာ+သဟာဓိ)6.7.2020

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ (၁၂)ခု Youtube Link မ်ား  ....

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=Sch7HIqhGoc
(ဆသခ်ၤာအတြက္အႏုလုံႏွင့္ပစၥနိက္သုဒၶသခ်ၤာမ်ားတိုင္ထူႏႈိင္းယွဥ္မွတ္နည္း)28.6.2020.

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ (၁၂)ခု Youtube Link မ်ား  ....

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=Sch7HIqhGoc
(ဆသခ်ၤာအတြက္အႏုလုံႏွင့္ပစၥနိက္သုဒၶသခ်ၤာမ်ားတိုင္ထူႏႈိင္းယွဥ္မွတ္နည္း)28.6.2020.

Pages