ဣႃႏၵိယယမကက်မ္း

ဣျႏၵိယ,ယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန႔္ပြားေရးအသင္းႀကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂုံစာေမးပြဲအတြက္ ဣျႏၵိယ,ယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၁၂) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။