ဆဝါရသခ်ၤာက်မ္း

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ (၁၂)ခု Youtube Link မ်ား  ....

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=Sch7HIqhGoc
(ဆသခ်ၤာအတြက္အႏုလုံႏွင့္ပစၥနိက္သုဒၶသခ်ၤာမ်ားတိုင္ထူႏႈိင္းယွဥ္မွတ္နည္း)28.6.2020.

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ (၁၂)ခု Youtube Link မ်ား  ....

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=Sch7HIqhGoc
(ဆသခ်ၤာအတြက္အႏုလုံႏွင့္ပစၥနိက္သုဒၶသခ်ၤာမ်ားတိုင္ထူႏႈိင္းယွဥ္မွတ္နည္း)28.6.2020.

ဆ၀ါရသခ်ၤာပါဠိေတာ္အတြက္ဇယား

ဆ၀ါသခ်ၤာပါဠိေတာ္ အတြက္ ဇယားေလးပါ။ Soft copy ေပးပို႔ေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ခင္ဗ်ာ။