ပၪွာဝါရဝိဘဂၤက်မ္း

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ" သင္ခန္းစာ

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼအသင္းရဲ႕ ဓမၼစာေပဓမၼဒါနျပဳမႈအစီအစဥ္အရ ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "#ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ'' သင္ခန္းစာ (၁၈)ခု Youtube Link  မ်ား  ....

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=yL-PVL4iqaM
(မ်ိဳးပစၥည္းမ်ားနိဒါန္းမိတ္ဆက္+သဟငယ္မွေဟတု)
6.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၂)
https://www.youtube.com/watch?v=--8Gj6lCgNo
(သဟငယ္မွေဟတုက်န္တာ+သဟာဓိ)6.7.2020

ဝိပႆနာအတြက္ပ႒ာန္းမွတ္စု

ဆရာဦးတင္ဝင္း (ဒိုက္ဦး-သုံးခြ) ေရးသားျပဳစုထားသည့္ “ဝိပႆနာအတြက္ပ႒ာန္းမွတ္စု” စာအုပ္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ Download ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ ၅ ဖိုင္ခြဲ၍ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Website မွာ တင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာဦးတင္ဝင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ပဉွာ၀ါရ အတူတူေလ့လာၾကမယ္

ဆရာေစာ (Mg Saw) စုစည္းပူေဇာ္ထားသည့္ ပဉွာ၀ါရ က်က္မွတ္ပူေဇာ္ၾကမယ္ စာအုပ္ကို ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤေခါင္းစဥ္ ေအာက္ကေနပဲ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပးပို႕ေပးတဲ့ ဆရာေစာ (Mg Saw)ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ပစၥယနိေဒၵသ+ ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤ ပါဠိေတာ္မွတ္စု

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ျပဳစုထားသည့္ ပစၥယနိေဒၵသ+ ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤ ပါဠိေတာ္မွတ္စုစာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပးပို႔ေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ခင္ဗ်ာ။

စာပ႒ာန္း၊ ရြာပ႒ာန္းႏွင့္ ငါပ႒ာန္း

မေစာသဇင္ (မႏၱေလး) စုစည္းပူေဇာ္ထားသည့္ စာပ႒ာန္း၊ ရြာပ႒ာန္းႏွင့္ ငါပ႒ာန္း စာအုပ္ကို ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤေခါင္းစဥ္ ေအာက္ကေနပဲ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပးပို႕ေပးတဲ့ မေစာသဇင္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Pages