ဓါတုကထာက်မ္း (၂)

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္းဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဓာတုကထာ(၁+၂)''သင္ခန္းစာ

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်သည့္ "ဓာတုကထာ(၁+၂)'' ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Youtube တြင္ တင္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း Link မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း
ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဓာတုကထာ(၁+၂)'' သင္ခန္းစာ (၁၉)ခု Youtube Link မ်ား  ....

ဓာတုကထာဇယားစာအုပ္

အဘိဓမၼာျပန႔္ပြားေရးအသင္းႀကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂုံစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကတဲ့အခါ ဇယားနဲ႔ က်က္မွတ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဓာတုကထာက်မ္း ပါဠိစာမ်က္ႏွာတစ္ရာကို ဓာတုကထာ(၁)၊ ဓာတုကထာ(၂)ဆိုၿပီး (၂)က်မ္းအျဖစ္ ေျဖဆိုရတာျဖစ္ပါတယ္၊ အာဂုံက်က္မွတ္တဲ့သူေတြ လြယ္ကူေစဖို႔ ဆရာမေလးေဒၚျမသက္ႏု စာစီျပဳစုထားတဲ့ ဇယားစာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လြယ္ကူအဆင္ေျပၾကပါေစ။

ဓာတုကထာပါရဂူက်မ္း

ဓာတုကထာေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္ေကာင္းေလးတစ္အုပ္ပါ။ ဓာတုကထာ(၂) ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ တင္ေပးထားေသာ္လည္း ဓာတုကထာ(၁)နဲ႕လည္း ဆိုင္ပါတယ္။

ဓာတုကထာ(၂) ပထမပလႅင္ + ဒုတိယပလႅင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဓာတုကထာ(၂) ပထမပလႅင္ + ဒုတိယပလႅင္္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဓမၼမိတ္ေဆြ ကိုေအာင္သက္ႏိုင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါသည္။  သတၱမနယ မွ စုဒၵသမနယ အဆံုးထိ။

 

ဓာတုကထာ(၂)ပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဓာတုကထာပါဠိေတာ္စာအုပ္ေလးပါ။