အဘိဓမၼာသင္တန္းလိပ္စာမ်ား

အဘိဓမၼာသင္တန္းတည္ရိွရာေနရာမ်ား

အကၡရာအစဥ္ (သို႔) ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ (သို႔) သင္တန္းမ်ား၏ သက္တမ္းအလိုက္ ေရးသားထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အဆင္ေျပသလို ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။ စာရင္းတြင္ မပါရိွေသးသည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား Comment ေရးေပးၾကပါရန္

ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ေနရာမွားယြင္းေနမႈမ်ား ရိွပါကလည္း စစ္ေဆးျပင္ဆင္ ေပးေတာ္မူၾကပါကုန္။

(၁) အဘိဓမၼတကၠသိုလ္ (Unversity of Abhidhamma)
ကမၻာေအးေစတီ၀င္း၊ သမ၀ါယမတန္ေဆာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၁၆၅၅၇၅၆/ ၀၁၆၅၁၇၆၉

(၂) အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႀကီး
အမွတ္(၄၉-၅၁)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

(၃) ဓမၼဗ်ဴဟာ၊
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း၊
အမွတ္ (၆) ၾကားေတာရလမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

(၄) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ဓမၼရံသီဓမၼာရံု၊ 'သြင္'ရုပ္ရွင္ရံုအနီး၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း- ၀၉၅၀၅၃၇၆၂/ ၀၉၅၀၃၁၃၂၇

(၅) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ေက်ာက္ဆည္သင္တန္းခန္းမ၊ ယုဇနဟိုတယ္အနီး၊
အုတ္လမ္းမွတ္တိုင္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း- ၀၉၇၃၀၄၂၃၁၄/ ၀၉၄၄၈၀၀၆၈၄၆

(၆) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ပိဋကသံုးပံုနိကာယ္စာသင္တိုက္၊ ပန္းျခံမွတ္တိုင္၊ ပုလဲရတနာလမ္း၊
၂၆ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း- ၀၉၄၂၀၀၇၃၄၆၄/ ၀၉၂၅၀၅၁၂၃၉၈

(၇) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
၂၁ ရပ္ကြက္ ေဇယ်ာသိဒိၶတိုက္ေက်ာင္း၊
ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။

(၈) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္​တန္​း၊
ဇဗၺဴ ရတနာ​ေက်ာင္​းတိုက္​၊
၂၀ ရပ္​ကြက္​​ေမာင္​မကန္​ကမ္​းသာယာလမ္​း၊
ုဘုန္​းႀကီး​ေက်ာင္​း​ေကြ႕မီးပိြဳင္​့အနီး၊
 ​ေတာင္​ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္​။
Ph-09421129588

(၉) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း
၅၄ ရပ္ကြက္ သာသနာ့ဓဇဓမၼာရုံ
ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။

(၁၀) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
နန္းဦးေက်ာင္းတိုက္၊ ပညဗလရပ္ကြက္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း-၀၉၇၃၂၂၉၀၇၀/ ၀၉၂၅၀၆၆၇၂၁၇

(၁၁) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
၀ိမုတၱိရသဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီး၊ ဇိနမာရ္ေအာင္ဘုရား၀င္းအတြင္း၊
၇/အေနာက္ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း-၀၉၄၄၈၀၄၆၂၃၁/ ၀၉၂၅၄၀၁၅၅၁၃/ ၀၉၄၂၁၁၅၀၀၀၀

(၁၂) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ဘုရင့္ေနာင္မိသားစုဓမၼာရံု ကံ့ေကာ္လမ္းမႀကီး၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံုတန္း၊
မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း-၀၉၇၃၁၇၄၇၃၈

(၁၃) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
အင္းလ်ားရြာသစ္ေက်ာင္းတိုက္၊ စံရိပ္ျငိမ္မွတ္တိုင္၊ အင္းစိန္လွည္းတန္းလမ္းမႀကီး၊
ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း-၀၉၃၀၀၂၁၆၃၆/ ၀၉၃၁၁၄၀၄၆

(၁၄) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
သာသနာ့အလင္းေရာင္ဓမၼာရံု၊
ကမ္းနားလမ္းႏွင့္စကားစိမ္းလမ္းေထာင့္၊ ေစာရန္ပိုင္အေနာက္ရပ္ကြက္၊
အလံုျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း-၀၉၅၁၉၅၆၆၁/ ၀၉၅၁၇၀၃၄၅

(၁၅) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
မင္းေက်ာင္းပထမျပန္စာသင္တိုက္၊
သိမ္ေက်ာင္းလမ္း၊ ျမိဳ႕သစ္အလယ္ရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း-၀၉၄၂၀၁၀၇၀၉၀/ ၀၉၇၉၈၄၂၇၆၇၁

(၁၆) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
သာသနာ့မာရ္ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္၊
ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္အုတ္ခြက္ဘုရားအနီး၊ ဓမၼဒါနလမ္း၊
တာေမြျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း- ၀၉၄၂၁၀၄၀၄၈၃/ ၀၉၅၀၇၀၉၆၁

(၁၇) ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ေျမနီကုန္းဓမၼာရံု၊ ဂမုန္းပြင့္ကုန္တိုက္အနီး၊ ေျမနီကုန္း။
ဖုန္း- ၀၉၂၅၄၀၄၅၃၃၀/ ၀၉၄၃၁၆၁၆၁၂

(၁၈) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊
ငါးထပ္ႀကီးသင္တန္း၊ ငါးထပ္ႀကီးဘုရားရင္ျပင္။

(၁၉) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊
က်ိဳကၠစံသင္တန္း၊ က်ိဳကၠစံဘုရားအနီး။

(၂၀) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊
ေကတုမာလာသင္တန္း၊
ေကတုမာလာလမ္း၊ တ/ဥကၠလာ။

(၂၁) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊
ေဇယ်၀တီသင္တန္း၊ ကမာရြတ္ဘူတာရံုလမ္း၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။

(၂၂) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊
သာေကတသင္တန္း၊ ျမေစတီဘုရား၀င္း၊
ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ သာေကတ။

(၂၃) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊
က်န္းမာေရးဓမၼာရံုသင္တန္း၊
ေရတာရွည္လမ္း၊ ဗဟန္း။

(၂၄) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊
သာဓုကာရီသင္တန္း၊
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း(အထက္)။

(၂၅) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊
သုဓမၼာသင္တန္း၊ ဓမၼစိႏၱာလမ္း၊
ေက်ာက္ေျမာင္း။

(၂၆) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊
ဆင္ဟန္ဓမၼာရံုသင္တန္း၊
ေဇယ်မဂၤလာေက်ာက္ေျမာင္းေက်ာင္းတိုက္၊ တာေမြ။
၀၉၄၅၀၀၄၃၇၃၃ ၀၉၂၅၅၇၆၃၆၃၁ ၀၉၇၃၀၅၁၁၁၅ ၀၉၅၁၉၈၇၂၂

(၂၇) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္း
သုခိတာရာမေက်ာင္းတိုက္ဗဟိုလမ္း၊
စမ္းေခ်ာင္း။

(၂၈) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္း
ကြင္းေက်ာင္းပရိယတၲိစာသင္တိုက္
အလံုျမိဳ႕နယ္

(၂၉) ကမၻာေအးကုန္းေျမရိွသင္တန္း၊
၀ိဇယမဂၤလာဓမၼသဘင္ခန္းမ၊
လိႈဏ္ဂူႀကီးႏွင့္ကမၻာေအးေစတီအၾကား။
ဖုန္း- ၀၉၇၃၁၄၇၆၁၉/ ၀၉၂၅၄၃၁၅၃၉၅/ ၀၉၂၅၀၅၀၃၁၃၃

(၃၀) မဂၤလာဗ်ဴဟာအသင္းခ်ဳပ္၊
ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္း၊
အာဇာနည္လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း။ ၀၁ ၃၇၀၉၅၈
၀၉၂၅၄၁၈၉၃၄၇

(၃၁) ဓမၼပါလဗုဒၶစာေပျပန္႔ပြားေရး၊
၇/၁၃/၂၀ ရပ္ကြတ္မ်ား၊ လိႈင္သာယာ။
ဖုန္း-ဦးေဝလြင္ ၀၉၂၆၀၂၁၄၄၁၄
သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးဥကၠ႒

(၃၂) ျမတ္ရတနာဓမၼစာေပဓမၼေက်ာင္း၊
ဗိုလ္တေထာင္ေစတီေတာ္ရင္ျပင္။

(၃၃) ပညာဘူမိေက်ာင္းတိုက္ရွိ အဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ဟံသာ၀တီ၀ိုင္းအနီး၊ ရတနာပံုလမ္း၊
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၁၅၃၉၅၂၉/ ၀၉၅၀၃၇၃၁၁/ ၀၁၅၀၁၇၇၄

(၃၄) သင္တန္းမွဴးဆရာမေဒၚေငြရည္ဦး၏ သံသရာလမ္းညႊန္အဘိဓမၼာသင္တန္း
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဓမၼာရံု
ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ေရွ႕။
ဖုန္း၊ ၀၉၅၁၀၂၇၂၂/ ၀၉၂၅၄၃၁၁၄၁၆/ ၀၉၇၃၀၁၇၇၁၆/ ၀၉၅၁၅၁၈၁၈/ ၀၉၄၃၁၉၁၀၅၇

(၃၅) သင္တန္းမွဴးဆရာမေဒၚေငြရည္ဦး၏ သံသရာလမ္းညႊန္အဘိဓမၼာသင္တန္း
ေက်ာက္ေျမာင္းစိႏၲာမယဓမၼာရံု၊ ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းမွ၀င္ရန္၊
ဖုန္း၊ ၀၉၅၁၀၂၇၂၂/ ၀၉၂၅၄၃၁၁၄၁၆/ ၀၉၇၃၀၁၇၇၁၆/ ၀၉၅၁၅၁၈၁၈/ ၀၉၄၃၁၉၁၀၅၇

(၃၆) သင္တန္းမွဴးဆရာမေဒၚေငြရည္ဦး၏ သံသရာလမ္းညႊန္အဘိဓမၼာသင္တန္း
ပန္းလိႈင္အရုဏ္ေတာ္၀င္အသင္းဓမၼာရံု၊ ပန္းလိႈင္လမ္း၊
(ဟုမ္းလမ္း) အာရွေတာ္၀င္ေဆးရံုေရွ႕မွ ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္း၊ ၀၉၅၁၀၂၇၂၂/ ၀၉၂၅၄၃၁၁၄၁၆/ ၀၉၇၃၀၁၇၇၁၆/ ၀၉၅၁၅၁၈၁၈/ ၀၉၄၃၁၉၁၀၅၇

(၃၇) သင္တန္းမွဴ း ဆရာမ ေဒၚေငြရည္ဦး၏
သံသရာလမ္းၫႊန္ အဘိဓမၼာသင္တန္း အမွတ္ ၄၀-၄၂၊ (၂၃) လမ္း (ေအာက္)၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။

(၃၈) သင္တန္းမွဴ း ဆရာမ ေဒၚေငြရည္ဦး၏ သံသရာလမ္းၫႊန္ အဘိဓမၼာသင္တန္း
ေဒဝနိမၼိတနတ္စဥ္ကုန္းေက်ာင္းတိုက္၊
ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္။

(၃၉) အသံုးခ်အဘိဓမၼာလက္ေတြ႔က်င့္စဥ္သင္တန္း၊
ရွင္သာမေဏဓမၼဗိမာန္၊ ေသြးေဆးကန္အနီး၊ အာဇာနည္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း- ၀၁၃၀၇၃၆၁/ ၀၉၅၄၀၁၇၇၄

(၄၀) ဆူးေလအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ဆူးေလေစတီေတာ္၊
ဖုန္း- ၀၁၃၇၈၄၅၇/ ၀၉၅၀၄၂၅၀၆

(၄၁) ေရႊဘုန္းပြင့္အဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ေရႊဘုန္းပြင့္ေစတီေတာ္၊ ပုဇြန္ေတာင္။
သင္တန္းမႈးေ႐ႊဘုန္ပြင့္ေဂါပကတြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးဦးေအာင္ဝင္းဖုန္း၀၉၄၂၁၀၂၃၆၉၁
တာဝန္ခံဆရာမေဒၚေမပုလဲဖုန္း၀၉၅၀၄၂၅၀၆

(၄၂) ဘ၀အလင္းေရာင္အဘိဓမၼာသင္တန္း၊
သင္တန္းမွဴး ေဒါက္တာခင္ယုႏြယ္
လမ္းမေတာ္ ၆ လမ္း၊ ဓမၼာရံု၊
Ph-၀၉၅၁၄၀၅၅၆
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။

(၄၃) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာအဘိဓမၼာ၊ ဋီကာေက်ာ္၊ ၀ိသုဒၶိမဂ္သင္တန္းမ်ား၊
မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊
သိမ္ႀကီးေစ်းအနီး၊ ရန္ကုန္။

(၄၄) မိုးကုတ္အဖြဲ႕ခြဲ(၁၉)၊
ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာအဘိဓမၼာျမတ္ရတနာသင္တန္း၊
နတ္စင္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕။

(၄၅) နိဗၺာဆိပ္ဦးအဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရး။
မယ္လမုအဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းလက္ေအာက္။
နိဗၺာန္ဆိပ္ဦးဓမၼာရံု။ေျမာက္ဥကၠလာ ဋရပ္ကြက္ ဣႏၵာပိုင္း။

(၄၆) ဗုဒၶနည္းက်အေထြေထြသင္တန္းေက်ာင္း
မဟာဂႏၶာရံုပရိယတၲိစာသင္တိုက္
သံုးဆယ္ၿမိဳ႕။

(၄၇) မဂၤလာဗ်ဴဟာသင္တန္းခြဲ
မဟာထူပါရံုပရိယတၱိစာသင္တိုက္
သံုးဆယ္ၿမိဳ႕။

(၄၈) ေထရဝါဒဓမၼစာေပျပန္႔ပြားေရး
ငျဖဴကေလးေက်းရြာ
သံုးဆယ္ၿမိဳ႕။

(၄၉) အဘိဓမၼာသင္တန္းေက်ာင္း
ေလာင့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္
ဥကၠံၿမိဳ႕။

(၅၀) ျမိဳ႕နယ္ သာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္၊
 ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊
 တိုက္ျကီးျမိဳ႕နယ္။
09520143844

(၅၁)သာသနာ့ဗိမာန္၊
ျမိ ု ့ဦးေစတီအနီး၊
ေရႊျပည္သာျမိဳ႕။

(၅၂) ေအာင္မဂၤလာဓမၼသိပၸါလယ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိင္ရာ ဗုဒၶစာေပသင္တန္းေက်ာင္း၊
၆၂လမ္း၊ ၃၂လမ္းေထာင့္၊ မႏၲေလးျမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၉၂၀၀၇၅၃၈/ ၀၉၂၀၅၈၁၅၈/ ၀၉၄၀၂၅၇၂၁၅၁/ ၀၉၇၉၈၇၉၈၀၃၉

(၅၃)လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာဓမၼဒီပဗုဒၶစာေပသင္တန္းေက်ာင္း၊
မဟာသႏၲိသုခဓမၼာရံု၊ ၆၉လမ္း၊ မဟာေဗာဓိရိပ္သာဘုရား၀င္းအတြင္း၊
မဟာႏြယ္စဥ္ရပ္၊ မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးျမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၉၂၅၀၀၉၄၃၉၄ / ၀၉၂၅၈၃၆၅၀၀၈/ ၀၉၉၀၀၂၉၆၁၃

(၅၄) ဆုထူးပန္အဘိဓမၼာသင္တန္း
ရွင္ဘို႔မယ္ဘုရား၈၃×၈၄ၾကား
၂၉×၃၀ၾကား၊
၇၈|၃၈နာရဏီဓမၼာရုံ |မႏၲေလး။

(၅၅) ေအးခ်မ္းသာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
၆၆လမ္းႏွင့္ မေနာ္ဟရီလမ္းေထာင့္၊
ေရႊဘုန္းေရာင္ျမတ္စြာဘုရား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။

(၅၆)ေအးခ်မ္းသာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ဘုရားႀကီး၊ သာသနာ၂၅၀၀သဒၶါဓိကဓမၼာရံု။ မႏၲေလး။

(၅၇) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာသင္တန္း
ျမိဳ႕လယ္ေရႊစည္းခံု ေက်ာင္းတိုက္၊
ျပင္ဦးလြင္။
ဦးသန္းေဆြ Ph- 095117484

(၅၈)ဓမၼဗ်ဴဟာသာသနမာမကအဖြဲ႔(ေနျပည္ေတာ္)
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာဓမၼစာေပသင္တန္း။
အထက(၅)၊ ျမိဳ႕မေစ်းအနီး၊ ေနျပည္ေတာ္။
ဖုန္း- ၀၉၂၅၀၀၀၂၅၂၂/ ၀၉၄၉၂၂၂၆၇၇/ ၀၉၄၂၀၇၁၂၈၂၂/ ၀၉၄၉၂၂၁၆၇၀

(၅၉) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာအဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ျမိဳ႕မေစ်းကုန္းေက်ာင္းတိုက္၊ ပ်ဥ္းမနား။

(၆၀)လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာအဘိဓမၼာဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း၊
မွန္​​ေက်ာင္​းတိုက္​
့့က်ည္​​ေတာင္​ကန္​ရြာ၊
ပုဗၺသီရိျမိဳ ့့နယ္​။

(၆၁)ေရႊအင္းေတာင္ေစတီေတာ္၊
ေစတိယဂၤဏ သတၲအဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္း၊
မိုးရာသီ အဘိဓမၼာသင္တန္း
ေတာင္တြင္းႀကီးျမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး။

(၆၂) သင္တန္းမွဴး ဆရာမျကီး ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္လွဳိင္၏
'ခ်မ္းေျမ့ျငိမ္းေအး'
ဓမၼစာေပသင္တန္း(လူပုဂၢဳိလ္မ်ားဆုိင္ရာ)
မင္းတုန္းလမ္း ေဇာ္ဂ်ီရပ္ သရက္ျမဳိ႕၊
မေကြးတုိင္းေဒသျကီး။
Ph 09790168012

(၆၃) ဘားအံျမိဳ႕အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕၊
အတုလသာသနိကဗိမာန္ေတာ္၊
ေသ႒မာရ္ေအာင္ဘုရားႀကီး၀င္း၊
ဘားအံျမိဳ႕။

(၆၄) ဆင္ျဖဴ ပရ္ိယတၱိစာသင္တိုက္၊
ရွမ္းစုရပ္၊
ေမာ္လျမိဳင္။

(၆၅) သာသနာ့ေရာင္ျခည္အသင္း၊
ေရႊစာရံဘုရား၊
သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။

(၆၆) ေရႊဆံေတာ္ရင္ျပင္အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႀကီး၊
ေရႊဆံေတာ္ရင္ျပင္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၅၃၂၇၆၅၉/ ၀၉၅၃၁၀၈၃၄

(၆၇) ဓမၼဗ်ဴဟာသာသနမာမကအဖြဲ႔(ပဲခူး)
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာပရိယတ္၊ပဋိပတ္ဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း၊
ဥႆာၿမိဳ႕သစ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။

(၆၈) ဓမၼဗ်ဴဟာသာသနမာမကအဖြဲ႔(သာယာ၀တီ)၊
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း၊
သမၼာဆႏၵဓမၼာရံုႀကီး၊ သာယာ၀တီၿမိဳ႕။

(၆၉) ဓမၼဗ်ဴဟာသာသနမာမကအဖြဲ႕၊
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း၊
ေရႊက်င္/မေဒါက္။

(၇၀) (ေရႊက်င္/မေဒါက္အဖြဲ႕ခြဲ)
ဓမၼဗ်ဴဟာသာသနမာမကအဖြဲ႕၊
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း၊
ရိုးမဘဏ္ေရွ႕၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕။

(၇၁) အဘိဓမၼာ ျပန္႔ပြားေရးအသင္း
ေရႊဆံေတာ္ဘုရားေျမာက္ဘက္မုခ္အနီး၊
ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

(၇၂) ဘဝတန္ေဆာင္အဘိဓမၼာသင္တန္း၊
ကုန္သည္လမ္း၊ သိမ္ေတာ္ႀကီး၊
ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဧရာ၀တီတိုင္း။
သင္တန္းမွဴးက ဧရာဝတီတိုင္း ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္
မဟာရံသီ ပရိယတၱိ ပဋိပတၱိေက်ာင္းတိုက္ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱကဝိႏၵ ( အဂၢမဟာဂႏၳဝါစကပ႑ိတ ) ဓမၼာစရိယ B.Sc (Phy ) မွ
လူပုဂၢိဳမ်ားဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာ ဋီကာေက်ာ္ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။

(၇၃) အႏိႈင္းမဲ့ အဘိဓမၼာ သင္တန္း၊
အမွတ္ (၆၅)အိုင္ဝိုင္းလမ္း ၁၂ ရပ္ကြက္ မအူပင္ၿမိဳ႕။
Ph.04530201 09422478160
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။

(၇၄) အဘိဓမၼာ ျပန္႕ပြားေရးအသင္း၊
ႏိုင္ငံေအးဘုရား၊
ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕၊
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။

(၇၅) ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္း၊
 အဖြဲ႔ခဲြအမွတ္ ၂၄၊
ေညာင္ငူစာသင္တိုက္၊
က်ိဳက္လတ္ျမိဳ႕နယ္၊
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။

(၇၆) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာႏွင့္ ဝိသုဒၶိမဂ္ ျပန္႔ပြားေရးအသင္း(စစ္ကိုင္းျမိဳ႔)
ကလ်ာဏမိတၱ ဓမၼာရံု ၊ ထူပါရံုေစတီေတာ္ ၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ့ ၊၊
ဖုန္း- ၀၉-၅၂၆၀၂၃၇/ ၀၉-၄၀၀၄၇၄၆၀၂/ ၀၇၂-၂၁၄၀၅ / ၀၇၂- ၂၂၇၁၀

(၇၇) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ ဓမၼဒီပ ဗုဒၶစာေပသင္တန္း
ေရႊစည္းခံုဘုရားႀကီးသာသနာ့ဗိမာန္၊ မံုရြာ။

(၇၈) သမိေဒၶါဒယသီလရွင္ေက်ာင္း၊
ျမစ္ႀကီးနား။

(၇၉) သာသနာ့ဟိသကာရီသီလရွင္ေက်ာင္း၊
မိုးညွင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။

(၈၀) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာသင္တန္း၊
သာသနာ့ဗိမာန္၊
လိြဳင္ေကာ္။
Ph-09458022025

(၈၁)အဘိဓမၼၼာ၊ အဘိဓမၼာဂုဏ္ထူးေဆာင္ႏွင့္ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း
သင္တန္းမွဴး ဆရာမၾကီးေဒၚေမျမတ္စံႏွင့္ လက္ေထာက္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊
က်ိဳင္းတံုအဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္း၊
႐ွမ္းအေ႐ွ႕၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႕၊
အ.ထ.က (၄)ေက်ာင္းဝင္း။

(၈၂) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ(အလင္းဝိဇၨာဗုဒၶစာေပ)သင္တန္းေက်ာင္း၊
ေပ-၆၀-လမ္း/ပါရမီရပ္ကြက္/ၿမိတ္ၿမိဳ႕/တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။
Ph.09780049303/0941005500/09780056456

(၈၃) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ(မဂၤလာဝိေဇၨာဒယဗုဒၶစာေပ)သင္တန္းေက်ာင္း၊
နာဂါရာမမိုးကုတ္ဝိပႆနာဓမၼရပ္သာ၊
ကုန္းျမင့္သာယာရပ္။စႏၵဝတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊
ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္။တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။ ။
Ph.09780049303/0941005500/09780056456/09787858115/09258852462

(၈၄) မဂၤလ၀ိဟာရေက်ာင္း၊
30 Jalan Eunos, Singapore 41949
အနီးဆံုး MRT-Eunos MRT
Bus No:15,21,60,61,63,67,93,854,966 စီးရင္ေရာက္။
စကၤာပူႏုိင္ငံ။

Ye Min Thu