က်မ္းရင္း

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္းဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရဝိဘဂၤ'' သင္ခန္းစာ

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်သည့္ "ဆဝါရဝိဘဂၤ'' သင္ခန္းစာ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Youtube တြင္ တင္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း Link မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼအသင္းရဲ႕ဓမၼစာေပပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္အရ ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန ပို႔ခ်ေပးေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရဝိဘဂၤ'' သင္ခန္းစာ(၂၂)ခု. Youtube  Link မ်ား....

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္းဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဓာတုကထာ(၁+၂)''သင္ခန္းစာ

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်သည့္ "ဓာတုကထာ(၁+၂)'' ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Youtube တြင္ တင္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း Link မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း
ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဓာတုကထာ(၁+၂)'' သင္ခန္းစာ (၁၉)ခု Youtube Link မ်ား  ....

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္းဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "မာတိကာ" သင္ခန္းစာ

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်သည့္ မာတိကာဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Youtube တြင္ တင္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း Link မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း
ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "မာတိကာ' သင္ခန္းစာ (၁၇)ခု Youtube Link မ်ား  ....

မူလ-ခႏၶယမက သင္ခန္းစာဗီဒီယိုမ်ား

ဆရာမႀကီးေဒၚဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်ထားတဲ့ မူလ-ခႏၶယမက သင္ခန္းစာဗီဒီယိုမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။  Website တင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာမႀကီးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

ဣျႏၵိယ,ယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန႔္ပြားေရးအသင္းႀကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂုံစာေမးပြဲအတြက္ ဣျႏၵိယ,ယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၁၂) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Pages