က်မ္းရင္း

ဝိပႆနာအတြက္ပ႒ာန္းမွတ္စု

ဆရာဦးတင္ဝင္း (ဒိုက္ဦး-သုံးခြ) ေရးသားျပဳစုထားသည့္ “ဝိပႆနာအတြက္ပ႒ာန္းမွတ္စု” စာအုပ္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ Download ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ ၅ ဖိုင္ခြဲ၍ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Website မွာ တင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာဦးတင္ဝင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဓာတုကထာဇယားစာအုပ္

အဘိဓမၼာျပန႔္ပြားေရးအသင္းႀကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂုံစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကတဲ့အခါ ဇယားနဲ႔ က်က္မွတ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဓာတုကထာက်မ္း ပါဠိစာမ်က္ႏွာတစ္ရာကို ဓာတုကထာ(၁)၊ ဓာတုကထာ(၂)ဆိုၿပီး (၂)က်မ္းအျဖစ္ ေျဖဆိုရတာျဖစ္ပါတယ္၊ အာဂုံက်က္မွတ္တဲ့သူေတြ လြယ္ကူေစဖို႔ ဆရာမေလးေဒၚျမသက္ႏု စာစီျပဳစုထားတဲ့ ဇယားစာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လြယ္ကူအဆင္ေျပၾကပါေစ။

အႏုသယ ယမကပါဠိေတာ္အသံဖုိင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ အႏုသယ ယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၁၁) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼယမကပါဠိေတာ္အသံဖုိင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဓမၼယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၃) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စိတၱယမကပါဠိေတာ္အသံဖုိင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ စိတၱယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၁) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Pages