က်မ္းရင္း

ဆ၀ါရ၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္အတြက္ဇယား

ဆ၀ါရ၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္ အတြက္ ဇယားေလးပါ။ Soft copy ေပးပို႔ေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ခင္ဗ်ာ။

ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၁+၂) ပါဠိေတာ္မွတ္စု

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ျပဳစုထားသည့္ ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၁+၂) ပါဠိေတာ္မွတ္စု စာအုပ္ေလးပါ။ စာအုပ္ေပးပို႔ေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ခင္ဗ်ာ။

 

မာတိကာမွတ္စု

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ေရးသားပူေဇာ္ထားသည့္ မာတိကာမွတ္စု စာအုပ္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပးပို႕သည့္ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၁) ပါဠိအသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၁) ပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဆရာဦးတိုးဝင္းထြန္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ထားပါသည္။ (၄) ပလႅင္ ေျဖရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၂)

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ေရးသားပူေဇာ္ထားသည့္ ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၂) စာအုပ္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပးပို႕သည့္ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

 

Pages