က်မ္းရင္း

ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤပါဠိအသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ပဉွာ၀ါရပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဆရာဦးတိုးဝင္းထြန္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၃)ပလႅင္ ေျဖရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မာတိကာေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္ အေျဖမ်ား

အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႀကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ မာတိကာစာေမးပြဲအတြက္ပါ။ စာအုပ္ Scan ဖတ္ေပးၿပီး ကုသိုလ္ယူသည့္ ကိုေအာင္သက္ႏိုင္ ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

ဆ၀ါရ၀ိဘဂၤပါဠိအသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဆ၀ါရ၀ိဘဂၤ ပါဠိအသံဖိုင္ေလးပါ။ ဆရာဦးတိုး၀င္းထြန္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၅)ပလႅင္ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မာတိကာပါရဂူက်မ္း

မာတိကာ ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ ခင္ဦးေတာရ မူလပ႒ာန္းဆရာေတာ္ စထြင္စီရင္ေရးသားသည့္က်မ္း။

ဓာတုကထာပါရဂူက်မ္း

ဓာတုကထာေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္ေကာင္းေလးတစ္အုပ္ပါ။ ဓာတုကထာ(၂) ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ တင္ေပးထားေသာ္လည္း ဓာတုကထာ(၁)နဲ႕လည္း ဆိုင္ပါတယ္။

Pages