က်မ္းရင္း

ဓာတုကထာ(၂) ပထမပလႅင္ + ဒုတိယပလႅင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဓာတုကထာ(၂) ပထမပလႅင္ + ဒုတိယပလႅင္္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဓမၼမိတ္ေဆြ ကိုေအာင္သက္ႏိုင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါသည္။  သတၱမနယ မွ စုဒၵသမနယ အဆံုးထိ။

 

ဓာတုကထာ(၁) ဒုတိယပလႅင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဓာတုကထာ(၁) ဒုတိယပလႅင္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဓမၼမိတ္ေဆြ ကိုေအာင္သက္ႏိုင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါသည္။  ဒုတိယနယမွ ဆ႒နယ အဆံုးထိ။

 

အာယတန + ဓာတုယမက ပါဠိအသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ အာယတန + ဓာတုယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဆရာဦးတိုးဝင္းထြန္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၇)ပလႅင္ ေျဖရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သခၤါရယမကပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ သခၤါရယမကပါဠိေတာ္စာအုပ္ေလးပါ။

မာတိကာေလ့လာသူမ်ားအတြက္

ဆရာမႀကီးေဒၚ၀င္းျမင့္သိန္း (မဟာအာဘိဓမၼိက ၀ိသိ႒ ဥကၠ႒ ကလ်ာဏဉာဏဓဇ) ျပဳစုထားတဲ့ မာတိကာ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို Scan ဖတ္ေပးထားတာပါ၊ စာအုပ္လွဴဒါန္းၿပီး အင္တာနက္ေပၚ တင္ခြင့္ျပဳတဲ့ ဆရာမႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

 

Pages