ဓမၼာစရိယႏွင့္ပထမျပန္

ဝီထိမုတ္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရ ပို႔ခ်ေတာ္မူသည့္ ပထမငယ္တန္းႏွင့္ သာမေဏေက်ာ္ ဒုတိယဆင့္ဆိုင္ရာ ဝီထိမုတ္ပိုင္း ပို႔ခ်က္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပထမငယ္တန္းဓမၼပဒဘာသာရပ္ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရ စုစည္းထားသည့္ PDF ကို ပထမငယ္တန္းေျဖဆိုမည့္သူမ်ား ၾကည့္ရႈေလ့လာနိုင္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

ပါဠိသဒၵါပို႔ခ်စဥ္ (အတန္းစုံ-ကိတ္)

အရွင္ဂုဏာလကၤာရ ပို႔ခ်ထားသည့္ ကိတ္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ ဗီဒီယို (၃၇) ဖိုင္ကို စုစည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

အာခ်ာတ္မွတ္စု

အရွင္ပညာေသ႒ာလကၤာရ ျပဳစုေတာ္မူသည့္ အေျချပဳမူလတန္း၊ အာခ်ာတ္မွတ္စု စာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Website မွာ တင္ခြင့္ျပဳတဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား။

အရွင္ဂုဏာလကၤာရ၊ အေျခခံပါဠိသဒၵါပို႔ခ်စဥ္ (အေျချပဳမူလတန္း) အပိုင္း (၄၁) မွ အပိုင္း (၇၈)ထိ

ဆရာေတာ္ထံက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ၍ အေျချပဳမူလတန္း နာမ္ပိုင္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အရွင္ဂုဏာလကၤာရ ပို႔ခ်တဲ့ နာမ္ပိုင္းက အပိုင္း(၇၈) ထိ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ you tube မွာ တင္ထားတာလည္း ရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က သီးျခားမတင္ေတာ့ဘဲ Website မွာ တစ္ေနရာတည္းကေန ရွာေဖြလို႔ရေအာင္ စုထားေပးတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီ Link မွာ အပိုင္း(၄၁)မွ အပိုင္း(၇၈)ထိ စုစည္းေပးထားပါတယ္။ 

Pages