ဓမၼာစရိယႏွင့္ပထမျပန္

အာခ်ာတကပၸမွတ္စု

ပထမျပန္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေဒၚလွလွသီ (စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန) ျပဳစုထားသည့္ အာခ်ာတကပၸမွတ္စု စာအုပ္ေလး တင္ေလးလိုက္ပါတယ္။

အာခ်ာတကပၸမွတ္စု

ပထမျပန္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေဒၚလွလွသီ (စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန) ျပဳစုထားသည့္ အာခ်ာတကပၸမွတ္စု စာအုပ္ေလး တင္ေလးလိုက္ပါတယ္။

အာခ်ာတ္ (ဓာတ္+ပစၥည္း+ဝိဘတ္)

အာခ်ာတ္ (ဓာတ္+ပစၥည္း+ဝိဘတ္) ခြဲတာေလးေတြ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ ပထမျပန္ေျဖဆိုမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုအပ္ပါက အသုံးျပဳနိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက အႀကံျပဳနိုင္ပါေၾကာင္း။

မာတိကာအနက္ေပး

အေျချပဳမူလတန္း ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား မာတိကာဘာသာရပ္ေျဖဆိုရာတြင္ အနက္ေပးပုစၧာအတြက္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ေဒၚေျပလည္စိုးေထြး ျပဳစုထားသည့္ PDF ဖိုင္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက အႀကံျပဳနိုင္ပါသည္။

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဓမၼာစရိယ ေအာင္စာရင္း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဓမၼာစရိယ က်မ္းရင္း (၃)က်မ္းေအာင္၊ (၂) က်မ္းေအာင္၊ (၁) က်မ္း ေအာင္၊ ဂုဏ္ထူးက်မ္းေအာင္ ႏွင့္ အထူးေအာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

#credit ဦးစႏၵာသီရိ FB Page  မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

 

Pages