ဓမၼာစရိယႏွင့္ပထမျပန္

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပါဠိပထမျပန္ အ ေျချပဳမူလတန္း ေအာင္စာရင္း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပါဠိပထမျပန္ အ ေျချပဳမူလတန္း ေအာင္စာရင္းမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအလိုက္ ျဖစ္ပါသည္။

 

#credit ဦးစႏၵာသီရိ FB page မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ပုရိသာဒိဂိုဏ္း ႏွင့္ စိတၱာဒိဂိုဏ္း မွတ္စုစာအုပ္

ပထမျပန္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေဒၚလွလွသီ (စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန) ျပဳစုထားသည့္ ပုရိသာဒိဂိုဏ္း ႏွင့္ စိတၱာဒိဂိုဏ္း မွတ္စုစာအုပ္ေလး တင္ေလးလိုက္ပါတယ္။

 

သႏၶိပိုင္း

ပထမျပန္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဒၚလွလွသီ (စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန) ေရးသားျပဳစုထားသည့္ သႏၶိပိုင္းစာအုပ္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

 

အာခ်ာတ္သုတ္စဥ္အနက္

ဓမၼမိတ္ေဆြဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါသည္။ အေျချပဳမူလတန္း ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား အာဂံုေဆာင္ထား သင့္ပါသည္။

ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၉-ခုနွစ္တြင္ ပါဠိပထမျပန္ စာေမးပြဲအျပင္ ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို စတင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျကီးအတြင္း ၁၃၀၄(၁၉၄၂)ခုနွစ္မွစ၍ ၁၃၀၇(၁၉၄၅)ထိ တိုင္ ေအာင္ (၄)နွစ္တိတိ စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပနိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ၁၉၄၈-ခုနွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ ျပီးေနာက္ ပရိယတၱိပညာေရးပိုင္းအေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနေအာက္တြင္ သာသနာေရး အထူးအရာရွိထား၍ ယင္းရံုးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူျပီး ပထမျပန္နွင့္ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို က်င္းပခဲ့ သည္။ (၁၃၁၂)၁၉၅၀-ျပည့္နွစ္တြင္ ပါဠိတကၠသိုလ္နွင့္ ဓမၼာစရိယ အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း၍ ယင္း အက္ဥပေဒအရ ပါဠိတကၠသိုလ္မ်ား တည္ေထာင္ကာ ပါဠိတကၠသိုလ္ဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားပါဝင္ေသာ ပါ

Pages