ဓမၼာစရိယႏွင့္ပထမျပန္

ပါဠိပထမျပန္စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု

၁။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ျကီး ထြန္းကားေရးကို အဓိကထား၍ ပါဠိပထမျပန္စာေမးပြဲကို သာလြန္မင္းတရားျကီးလက္ထက္ သကၠရာဇ္(၁၀ဝ၀)ျပည့္ နွစ္၊ ခရစ္နွစ္ (၁၆၃၈)ခုနွစ္တြင္စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ စာေမးပြဲျပန္ဆိုေမးျမန္းပံုမွာ ပါဠိကို နႈတ္တက္ အာဂံုျပန္ဆိုေစျခင္း၊ အနက္ဓိပၸါယ္ကိုနႈတ္ျဖင့္ေမး၍ နႈတ္ျဖင့္ေျဖဆိုေစျခင္း နွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပါဠိ ပထမျပန္စာေမးပြဲကို ေခတ္အဆက္ဆက္က်င္းပခဲ့ရာ သကၠရာဇ္-၁၂၄၇-ခုနွစ္၊ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူ ခ်ိန္မွစ၍ (၁၀)နွစ္ တိုင္တိုင္ ပထမျပန္စာေမးပြဲ မက်င္းပနိုင္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရပါသည္။

ကစၥည္းသဒၵါႀကီး နာမ္ပိုင္းအသံဖိုင္

နာမ္ပိုင္း အနက္ေပး အသံဖိုင္ ငါးဖိုင္ကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေသာင္းဒန္ က အသံသြင္းေပးထားပါတယ္။ ပထမျပန္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္သူေတြ အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

သႏၶိကစၥည္းသုတ္စဥ္အနက္

ဓမၼမိတ္ေဆြဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါသည္။ အေျချပဳမူလတန္း ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား အာဂံုေဆာင္ထား သင့္ပါသည္။

ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၉-ခုနွစ္တြင္ ပါဠိပထမျပန္ စာေမးပြဲအျပင္ ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို စတင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျကီးအတြင္း ၁၃၀၄(၁၉၄၂)ခုနွစ္မွစ၍ ၁၃၀၇(၁၉၄၅)ထိ တိုင္ ေအာင္ (၄)နွစ္တိတိ စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပနိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ၁၉၄၈-ခုနွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ ျပီးေနာက္ ပရိယတၱိပညာေရးပိုင္းအေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနေအာက္တြင္ သာသနာေရး အထူးအရာရွိထား၍ ယင္းရံုးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူျပီး ပထမျပန္နွင့္ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို က်င္းပခဲ့ သည္။ (၁၃၁၂)၁၉၅၀-ျပည့္နွစ္တြင္ ပါဠိတကၠသိုလ္နွင့္ ဓမၼာစရိယ အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း၍ ယင္း အက္ဥပေဒအရ ပါဠိတကၠသိုလ္မ်ား တည္ေထာင္ကာ ပါဠိတကၠသိုလ္ဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားပါဝင္ေသာ ပါ

ကစၥည္းသဒၵါႀကီးသုတ္စဥ္အသံဖိုင္မ်ား

ကစၥည္းသဒၵါႀကီးသုတ္စဥ္အသံဖိုင္ (၆၇၂သုတ္) မ်ားကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေသာင္းဒန္ က ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့သူ သံုးႏိုင္ပါတယ္။

Pages