ဓမၼာစရိယ

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဓမၼာစရိယ ေအာင္စာရင္း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဓမၼာစရိယ က်မ္းရင္း (၃)က်မ္းေအာင္၊ (၂) က်မ္းေအာင္၊ (၁) က်မ္း ေအာင္၊ ဂုဏ္ထူးက်မ္းေအာင္ ႏွင့္ အထူးေအာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

#credit ဦးစႏၵာသီရိ FB Page  မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

 

ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၉-ခုနွစ္တြင္ ပါဠိပထမျပန္ စာေမးပြဲအျပင္ ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို စတင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျကီးအတြင္း ၁၃၀၄(၁၉၄၂)ခုနွစ္မွစ၍ ၁၃၀၇(၁၉၄၅)ထိ တိုင္ ေအာင္ (၄)နွစ္တိတိ စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပနိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ၁၉၄၈-ခုနွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ ျပီးေနာက္ ပရိယတၱိပညာေရးပိုင္းအေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနေအာက္တြင္ သာသနာေရး အထူးအရာရွိထား၍ ယင္းရံုးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူျပီး ပထမျပန္နွင့္ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို က်င္းပခဲ့ သည္။ (၁၃၁၂)၁၉၅၀-ျပည့္နွစ္တြင္ ပါဠိတကၠသိုလ္နွင့္ ဓမၼာစရိယ အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း၍ ယင္း အက္ဥပေဒအရ ပါဠိတကၠသိုလ္မ်ား တည္ေထာင္ကာ ပါဠိတကၠသိုလ္ဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားပါဝင္ေသာ ပါ

ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၉-ခုနွစ္တြင္ ပါဠိပထမျပန္ စာေမးပြဲအျပင္ ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို စတင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျကီးအတြင္း ၁၃၀၄(၁၉၄၂)ခုနွစ္မွစ၍ ၁၃၀၇(၁၉၄၅)ထိ တိုင္ ေအာင္ (၄)နွစ္တိတိ စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပနိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ၁၉၄၈-ခုနွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ ျပီးေနာက္ ပရိယတၱိပညာေရးပိုင္းအေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာနေအာက္တြင္ သာသနာေရး အထူးအရာရွိထား၍ ယင္းရံုးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူျပီး ပထမျပန္နွင့္ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲကို က်င္းပခဲ့ သည္။ (၁၃၁၂)၁၉၅၀-ျပည့္နွစ္တြင္ ပါဠိတကၠသိုလ္နွင့္ ဓမၼာစရိယ အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း၍ ယင္း အက္ဥပေဒအရ ပါဠိတကၠသိုလ္မ်ား တည္ေထာင္ကာ ပါဠိတကၠသိုလ္ဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားပါဝင္ေသာ ပါ