ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္မ်ား

အာဂံုေျဖဖို႕အတြက္ သင္တန္းဘယ္ကစတက္ၿပီး ဘာေတြေျဖရတာလဲ?

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သာသာနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲမ်ားသည္ သၿဂိဳဟ္က်မ္း အခန္း(၉)ခန္းကို အပိုင္း(၃)ပိုင္းခြဲ၍ ေျဖဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အာဂံုျပန္တယ္ဆိုတာဘာလဲ?

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဘိဓမၼာ (၇)က်မ္းဆိုတာ ခက္ခဲနက္နဲလွပါေပတယ္ ...