အဘိဓမၼာ (ဂုဏ္ထူးေဆာင္)

ဋီကာေက်ာ္မွတ္စု

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ေရးသားပူေဇာ္ထားတဲ့ ဋီကာေက်ာ္မွတ္စု စာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းကေန ကမၼ႒ာန္းပိုင္းအထိ ပါ၀င္ေသာ္လည္း Website ဖြဲ႕စည္းထားပံုေၾကာင့္ ပထမအဆင့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ တင္ထားပါတယ္။ Ebook ကို Email ျဖင့္ တကူးတက ေပးပို႕လွဴဒါန္းေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။