ဓမ္မမော်ကွန်းတိုက်မှ ကြိုဆိုပါတယ်

ဓမ္မမော်ကွန်းတိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြမည့် ရဟန်းသံဃာ၊ ယောဂီသူတော်စင်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက် ရည်ရွယ်လျက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မစာပေတွေထဲမှ ပြဋ္ဌာန်းသင်ရိုး အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး)၊ အဘိဓမ္မာ (ဂုဏ်ထူးဆောင်)၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်နှင့် ကျမ်းရင်းများကို အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုကလစ်နှင့် စာသားတို့ဖြင့် နှစ်သက်ရာရွေးချယ်လေ့လာနိုင်အောင် ဖော်ပြထားကဲ့သို့ အချင်းချင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင် မေးမြန်းအကြံပြုနိုင်ကြဖို့ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။

အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး)

အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) တွင် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲကို ကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်ကြဖို့ စာမေးပွဲဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အဘိဓမ္မာ အသံဖိုင်ပို့ချချက်များ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များဖြင့် ပို့ချချက်များနှင့်အတူ စာသားအနေဖြင့် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

လေ့လာဖတ်ရှုရန်

အဘိဓမ္မာ (ဂုဏ်ထူးဆောင်)

အဘိဓမ္မာ (ဂုဏ်ထူးဆောင်) တွင် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲကို ကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်ကြဖို့ စာမေးပွဲဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အဘိဓမ္မာ အသံဖိုင်ပို့ချချက်များ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များဖြင့် ပို့ချချက်များနှင့်အတူ စာသားအနေဖြင့် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

လေ့လာဖတ်ရှုရန်

ဝိသုဒ္ဓိမဂ်

ဝိသုဒ္ဓိမဂ်တွင် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲကို ကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်ကြဖို့ စာမေးပွဲဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အဘိဓမ္မာ အသံဖိုင်ပို့ချချက်များ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များဖြင့် ပို့ချချက်များနှင့်အတူ စာသားအနေဖြင့် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

လေ့လာဖတ်ရှုရန်

ကျမ်းရင်းများ

ကျမ်းရင်းများတွင် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲကို ကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်ကြဖို့ စာမေးပွဲဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အဘိဓမ္မာ အသံဖိုင်ပို့ချချက်များ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များဖြင့် ပို့ချချက်များနှင့်အတူ စာသားအနေဖြင့် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

လေ့လာဖတ်ရှုရန်

နိကာယ်

နိကာယ်တွင် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲကို ကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်ကြဖို့ စာမေးပွဲဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အဘိဓမ္မာ အသံဖိုင်ပို့ချချက်များ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များဖြင့် ပို့ချချက်များနှင့်အတူ စာသားအနေဖြင့် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

လေ့လာဖတ်ရှုရန်

ဆက်သွယ်အကြံပြုရန်

အီးမေးလ် dhammaarchivist@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။