ပထမႀကီး

Pali Primer (Part-2)

 Lily de Silva ရေးသားပြီး ဦးပညိန္ဒ ဘာသာပြန်ထားသည့် Pali Primer (Part-2) ကို ဆရာတော်ထံ ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါသည်။

Pali Primer (Part-1)

Lily de Silva ရေးသားပြီး ဦးပညိန္ဒ ဘာသာပြန်ထားသည့် Pali Primer (Part-1) ကို ဆရာတော်ထံ ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါသည်။

အာဂုံမဲ့သဒ္ဒါ

အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(နတ်မောက်) ရေးသားပြုစုထားသည့် အာဂုံမဲ့သဒ္ဒါစာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ တပည့်တော်တို့ Website မှာ တင်ခွင့်ပြုသည့်အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ပါသည်ဘုရား။