ဓမၼာစရိယႏွင့္ပထမျပန္

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့်ပထမငယ်တန်း ပုဒ်စစ် စာဝါ

(သန္ဓိ.နာမ်ပုဒ်စစ်.သုတ်စစ်)

သန္ဓိပုဒ်စစ်ကို လေ့လာခြင်း(၁)
https://youtu.be/3PkMOM1_5l0

သန္ဓိပုဒ်စစ်ကို လေ့လာခြင်း(၂)
https://youtu.be/QAYeegSXVxc

သုတ်စစ်အပိုင်းကို လေ့လာခြင်း
https://youtu.be/FGEvTzLhw9Y

နာမ်ပုဒ်စစ်ကို လေ့လာခြင်း(၁)
https://youtu.be/D_0Lp_ymcOw

ဆရာမကြီးဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ပို့ချသည့် သစ္စယမကကျမ်း

သစ္စယမကကျမ်းသင်ခန်းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=is9FhfgCKAg
နိဒါန်းပိုင်း+ပဏ္ဏတ္တိဝါရ...ဥဒ္ဒေသ
နိဒ္ဒေသ..ပဒသောဓနဝါရ (စတင်ရှင်း)
(ပဒသောဓနဝါရ၊ဒုက္ခသစ္စာအတွက်ပစ္စနိက် အနုလောမတဖက်ရ စာရေးရာမှာ"ကာယိကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံ" နောက် မှ"ဌပေတွာအဝသေသံ"ကျန်ခဲ့သည်ကိုထည့်မှတ်ပေးပါရန်)

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် ရုပ်ပိုင်း

ရုပ်ပိုင်း ပို့ချမှု(၁)

အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် သမာသ်ပိုင်း

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ် - သမာသ်-၁) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ
https://youtube.com/watch?v=NDNubJQNmdY&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ် - သမာသ်-၂) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=-V9uxqLAwhk&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၃) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=3gwcPr0oXEk&feature=share

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရပို့ချသည့်ပစ္စည်းပိုင်း

ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၁)
https://youtu.be/f0ITbgSQmWw

ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၂)
https://youtu.be/y8MEGiggNSo

ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၃)
https://youtu.be/LOOtF1-uPPU

ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၄)
https://youtu.be/JFcqMiNymc0

Pages