အဘိဓမၼာ (႐ုိး႐ိုး)

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရပို့ချသည့်ပစ္စည်းပိုင်း

ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၁)
https://youtu.be/f0ITbgSQmWw

ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၂)
https://youtu.be/y8MEGiggNSo

ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၃)
https://youtu.be/LOOtF1-uPPU

ပစ္စည်းပိုင်း ပို့ချချက် အပိုင်း(၄)
https://youtu.be/JFcqMiNymc0

ဝီထိမုတ်ပိုင်းပို့ချချက်

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် ပထမငယ်တန်းနှင့် သာမဏေကျော် ဒုတိယဆင့်ဆိုင်ရာ ဝီထိမုတ်ပိုင်း ပို့ချက်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်း(တတိယဆင့်) မေးခွန်းဟောင်းနှင့်အဖြေများ

ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်း စုစည်းပူဇော်ထားသည့် အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်း(တတိယဆင့်) မေးခွန်းဟောင်းနှင့်အဖြေများ (၁၉၉၀ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထိ) စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ Website တွင် စာအုပ်တင်ခွင့်ပြုသည့် ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်းအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။

 

အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်း(ဒုတိယအဆင့်) မေးခွန်းဟောင်းနှင့်အဖြေများ

ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်း စုစည်းပူဇော်ထားသည့် အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်း(ဒုတိယအဆင့်) မေးခွန်းဟောင်းနှင့်အဖြေများ (၁၉၉၀ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထိ) စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ Website တွင် စာအုပ်တင်ခွင့်ပြုသည့် ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်းအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။

 

အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်း(ပထမအဆင့်) မေးခွန်းဟောင်းနှင့်အဖြေများ

ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်း စုစည်းပူဇော်ထားသည့် အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်း(ပထမအဆင့်) မေးခွန်းဟောင်းနှင့်အဖြေများ (၁၉၉၀ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထိ) စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ Website တွင် စာအုပ်တင်ခွင့်ပြုသည့် ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်းအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။

 

Pages