နိကာယ္

၁၃၈၁ (၂၀၁၉) - ခုႏွစ္၊ (၂၇) ၾကိမ္ေျမာက္ နိကာယ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား

၁၃၈၁ (၂၀၁၉) - ခုႏွစ္၊ (၂၇) ၾကိမ္ေျမာက္ နိကာယ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား  ျဖစ္ပါသည္။

မဂၤလာတရားေတာ္သင္တန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွုဆရာျဖစ္သင္တန္း (၂၀၁၇) သင္ခန္းစာ Slide မ်ား

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း၏ မဂၤလာတရားေတာ္သင္တန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွုဆရာျဖစ္သင္တန္း (၂၀၁၇) သင္ခန္းစာ Slide မ်ား။
၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕မွ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕ နံနက္ ၀၈၀၀ နာရီမွ ညေန ၀၄၀၀ နာရီ ထိ မဂၤလာဗ်ဴဟာအသင္းခ်ဳပ္တြင္ သင္တန္းရွိပါသည္။

မဂၤလာမွတ္စု

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ေရးသားပူေဇာ္သည့္ မဂၤလာမွတ္စု စာအုပ္ေလးပါ။ မဂၤလသုတ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခုဒၵကနိကာယ္ ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ တင္လိုက္ပါတယ္။ Ebook ေပးပို႕လွဴဒါန္းေပးပါေသာ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း…....