အဘိဓမၼာ (႐ုိး႐ိုး) ပထမဆင့္

အဘိဓမၼာရိုးရိုးတန္း(ပထမဆင့္) ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း စုစည္းပူေဇာ္ထားသည့္ အဘိဓမၼာရိုးရိုးတန္း(ပထမဆင့္) ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား (၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ) စာအုပ္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Website တြင္ စာအုပ္တင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

 

အဘိဓမၼာနွင့္ ဝိသုဒၶိမဂ္စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ျကားလွ်က္ရွိေသာ သီလရွင္နွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘိဓမၼာ(ရိုးရိုး)စာေမးပြဲကို ၁၉၅၂-ခုနွစ္မွ လည္းေကာင္း၊ အဘိဓမၼာ(ဂုဏ္ထူးေဆာင္)စာေမးပြဲကို ၁၉၅၅-ခုနွစ္မွလည္းေကာင္း၊ ဝိသုဒၶိမဂ္ စာေမးပြဲကို ၁၉၅၇-ခုနွစ္မွလည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေျဖဆိုမည့္သူ၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္

အဘိဓမၼာနွင့္ဝိသုဒၶိမဂ္စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္သူသည္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္ မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီရမည္-

သင္စို႕အဘိဓမၼာ

အဘိဓမၼာကို အေျခခံကေန စေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ ေလ့လာသင့္တဲ့ စာအုပ္ေတြ အသံဖိုင္ေတြ စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ Dhamma Archive မွာ မတင္ႏိုင္ေသးတဲ့ စာအုပ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခား Website လိပ္စာကိုပဲ ညႊန္းေပးထားပါတယ္။
စာအုပ္မ်ား
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
အေျချပဳသၿဂႋဳဟ္ (မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)
http://dhammadownload.com/File-Library/Ashin-Janakabhivamsa/books/others...

စိတ္၊ ေစတသိက္ႏွင့္ ပကိဏ္းပိုင္းအသံဖိုင္

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း (သၿဂႋဳဟ္က်မ္း) အပိုင္းကိုးပိုင္းရွိတဲ့ထဲက စိတ္, ေစတသိက္ႏွင့္ ပကိဏ္းပိုင္းမ်ားကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေသာင္းဒန္ က ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါတယ္။ အေျချပဳမူလတန္း ေျဖဆိုလိုသူမ်ားႏွင့္ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ပါဠိေထာက္ႏွင့္တကြ သိထားလိုသူမ်ား အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

အဘိဓမၼာမွတ္စု

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ေရးသားပူေဇာ္ထားတဲ့ အဘိဓမၼာမွတ္စု (သၿဂႋဳဟ္ ၉ ပိုင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း) စာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းကေန ကမၼ႒ာန္းပိုင္းအထိ ပါ၀င္ေသာ္လည္း Website ဖြဲ႕စည္းထားပံုေၾကာင့္ ပထမအဆင့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ တင္ထားပါတယ္။ Ebook ကို Email ျဖင့္ တကူးတက ေပးပို႕လွဴဒါန္းေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။