အဘိဓမၼာ (႐ုိး႐ိုး)

အဘိဓမၼာနွင့္ ဝိသုဒၶိမဂ္စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ျကားလွ်က္ရွိေသာ သီလရွင္နွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘိဓမၼာ(ရိုးရိုး)စာေမးပြဲကို ၁၉၅၂-ခုနွစ္မွ လည္းေကာင္း၊ အဘိဓမၼာ(ဂုဏ္ထူးေဆာင္)စာေမးပြဲကို ၁၉၅၅-ခုနွစ္မွလည္းေကာင္း၊ ဝိသုဒၶိမဂ္ စာေမးပြဲကို ၁၉၅၇-ခုနွစ္မွလည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေျဖဆိုမည့္သူ၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္

အဘိဓမၼာနွင့္ဝိသုဒၶိမဂ္စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္သူသည္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္ မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီရမည္-

ကမၼ႒ာန္းပိုင္း

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း (သၿဂႋဳဟ္က်မ္း) အပိုင္းကိုးပိုင္းရွိတဲ့ထဲက ကမၼ႒ာန္းပိုင္း ကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေသာင္းဒန္ က ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါတယ္။ ပထမလတ္တန္း ေျဖဆိုလိုသူမ်ားႏွင့္ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ပါဠိေထာက္ႏွင့္တကြ သိထားလိုသူမ်ား အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

 

သင္စို႕အဘိဓမၼာ

အဘိဓမၼာကို အေျခခံကေန စေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ ေလ့လာသင့္တဲ့ စာအုပ္ေတြ အသံဖိုင္ေတြ စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ Dhamma Archive မွာ မတင္ႏိုင္ေသးတဲ့ စာအုပ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခား Website လိပ္စာကိုပဲ ညႊန္းေပးထားပါတယ္။
စာအုပ္မ်ား
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
အေျချပဳသၿဂႋဳဟ္ (မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)
http://dhammadownload.com/File-Library/Ashin-Janakabhivamsa/books/others...

၀ီထိႏွင့္ ၀ီထိမုတ္ပိုင္းအသံဖိုင္

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း (သၿဂႋဳဟ္က်မ္း) အပိုင္းကိုးပိုင္းရွိတဲ့ထဲက ၀ီထိႏွင့္၀ီထိမုတ္ပိုင္းမ်ားကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေသာင္းဒန္ က ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါတယ္။ ပထမငယ္တန္း ေျဖဆိုလိုသူမ်ားႏွင့္ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ပါဠိေထာက္ႏွင့္တကြ သိထားလိုသူမ်ား အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

ပစၥည္းပိုင္း

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း (သၿဂႋဳဟ္က်မ္း) အပိုင္းကိုးပိုင္းရွိတဲ့ထဲက ပစၥည္းပိုင္း ကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေသာင္းဒန္ က ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါတယ္။ ပထမလတ္တန္း ေျဖဆိုလိုသူမ်ားႏွင့္ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ပါဠိေထာက္ႏွင့္တကြ သိထားလိုသူမ်ား အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

Pages